خبرها
کد : ۱۸۹

باتوجه به مصادف شدن زمان ثبت نام جشن دانش آموختگی با ایام امتحانات دانشجویان ترم آخر و درخواست آنان مبنی بر تمدید مهلت ثبت نام و افزایش ظرفیت افراد، موارد زیر مورد تصویب شورای اجرایی قرار گرفت:

 ظرفیت ثبت نام اختصاص یافته محدود می باشد و ثبت نام به محض تکمیل ظرفیت، متوقف خواهد شد. بنابراین اولویت با افرادی است که سریعتر اقدام می نمایند.
 کلیه افرادی که دارای یکی از شرایط زیر باشند، می توانند در جشن دانش آموختگی شرکت نمایند: الف) دانش آموختگان مقطع کاردانی ورودی سال ۹۰ تا ۹۶
ب) دانش آموختگان مقطع کارشناسی ورودی سال ۹۰ تا ۹۴
ج)دانشجویان کاردانی و کارشناسی که تا پایان شهریور ۹۸ موفق به فراغت از تحصیل میشوند.
د) دانشجویانی که دارای سنوات تحصیلی هستند و تمایل دارند با دوستان خود در جشن شرکت نمایند.
ه) دانشجویانی که در ترم آینده فقط واحدهای درسی مانند معرفی به استاد، پایان نامه، پروژه، کارورزی و ... دارند و تمایل به شرکت در جشن با دوستان خود را دارند.

نظر شما

captcha