اطلاعیه ها
کد : ۲۴۹

پس از اتمام واحد های درسی، جهت قرار گرفتن پرونده آموزشی در فرایند صدور مدرک، حتما باید به آموزش مراجعه نموده و اعلام فارغ التحصیلی نمایید. در غیر این صورت، فرایند فارغ التحصیلی فعال نشده و مدرک صادر نخواهد شد.

با تشکر

واحد امور دانشجویی 

نظر شما

captcha