اطلاعیه ها
کد : ۳۴۶

 

آئین­ نامه ممتازین

 1. اطلاعات دانشجویان ممتاز در هر ترم استخراج شده و مشمول تخفیف شهریه خواهند شد.

 

 1. حداقل معدل مشمول این آئین­نامه، معدل 17 می­باشد.

 

 1. حداقل تعداد واحد مشمول این آئین­نامه برای مقطع کاردانی و کارشناسی 17 واحد و برای مقطع کارشناسی ارشد 8 واحد می­باشد.

تبصره: مگر در حالتی که برای همه ورودی مربوطه، تعداد واحدهای ارائه شده در آن ترم کمتر از مقدار یادشده واحد باشد.

 

 1. اسامی ممتازین تنها در سنوات مجاز اعلام می­گردد؛ کاردانی 4ترم، کارشناسی ناپیوسته 4 ترم، کارشناسی پیوسته 8 ترم، کارشناسی ارشد 4 ترم.

 

 1. تعداد ممتازین به نسبت تعداد ورودی مربوطه برای تمامی مقاطع:
 • اگر تعداد ورودی مربوطه 30 و یا بالاتر بود: 3 نفر اول.
 • اگر تعداد ورودی مربوطه بین 15 تا 29 نفر بود: 2 نفر اول.
 • اگر تعداد ورودی مربوطه بین 6 تا 14 نفر بود: 1 نفر اول. (کمتر از 6 نفر، ورودی را با ورودی مهر همان رشته جمعاً حساب می کنیم)

 

 1. اگر دو نفر معدل یکسان داشتند:
 • ملاک فردی است که تعداد واحد بالاتر دارد.
 • اگر تعداد واحد آن­ها هم یکسان بود، معدل سال در نظر گرفته می­شود و اگر در این مورد نیز شرایط یکسان بود هر دو فرد به عنوان ممتاز در آن نیم­سال معرفی می­گردند.

 

 1. میزان تخفیف شهریه:
 • نفر اول: 25 درصد شهریه ثابت
 • نفر دوم: 20 درصد شهریه ثابت
 • نفر سوم: 15 درصد شهریه ثابت

 

نظر شما

captcha