خبرها
کد : ۲۴۰

اولین جلسه ژورنال کلاب دانشجویان ارشد فاطمیه با عنوان رشک و حسادت در زندگی روزمره، به سرپرستی دکتر حسینی، همکاری مدیر گروه محترم دکتر خرم دل، با ارائه خانم ها سوده دشتیانه و شیوا زارع و حضور دانشجویان فرهیخته دانشگاه برگذار شد.

نظر شما

captcha