خبرها
کد : ۲۴۲


دانشجوی نمونه طبق تعریف آئین نامه مشترک میان وزارت علوم و وزارت بهداشت، فردی است که به لحاظ ویژگی های علمی، فرهنگی، اجتماعی و رعایت شئون دانشجویی سرآمد دانشجویان دیگر باشد؛ این دانشجویان به لحاظ سطح انتخاب به دو دسته تقسیم می‌شوند:
الف) دانشجوی نمونه دانشگاهی
به دانشجویی اطلاق می‌شود که در سطح دانشگاه بالاترین امتیاز را حسب گروه تخصصی و مقطع تحصیلی در میان شرکت کنندگان دانشگاه محل تحصیل خود کسب و به عنوان دانشجوی نمونه همان دانشگاه انتخاب و معرفی شود.
ب) دانشجوی نمونه کشور
به آن دسته از دانشجویان نمونه دانشگاهی اطلاق می‌شود که به واسطه کسب بالاترین امتیاز در گروه و مقطع، توسط دانشگاه مدارک آنان برای ارزیابی به وزارتین ارسال و در هیات‌های داوری وزارتین مورد ارزیابی و به لحاظ کسب بالاترین امتیاز در گروه تخصصی و مقطع تحصیلی در میان شرکت کنندگان، توسط معاونت‌های دانشجویی/ آموزشی وزارتین به عنوان دانشجوی نمونه کشوری معرفی شوند.

«امسال برای اولین بار شاهد حضور دانشجویان فرهیخته دانشگاه فاطمیه(س) شیراز در این جشنواره خواهیم بود»

مدیریت فرهنگی دانشجویی

نظر شما

captcha