خبرها
کد : ۲۴۳

انجمن علمی گروه روانشناسی برای نخستین بار کارگاه آموزشی مصاحبه، تشخیص و طرح ریزی درمانی را برای یک مراجع روانشناختی اجرا کرد. در این جلسه که با حضور و سرپرستی دکتر سید مهدی حسینی و دکتر رضا چالمه از اساتید گروه روانشناسی اداره شد دانشجویان ضمن آشنایی با فرآیند مصاحبه و تشخیص گذاری، به بحث و تبادل نظر با اساتید پرداختند. گفتنی است ازین پس جلسات مشابه به صورت منظم و با اطلاع رسانی قبلی در طول ترم برگزار خواهد شد.

انجمن علمی گروه روانشناسی

نظر شما

captcha