خبرها
کد : ۳۲۸

به نام پروردگار علم و دانش

با کمال مسرت به استحضار می رساند، اولین شماره فصلنامه های « پژوهش های میان رشته ای زنان» و «خانواده و سلامت جنسی» به صاحب امتیازی دانشگاه فاطمیه (س) شیراز در تاریخ ۲۶/ ۱۲/ ۱۳۹۸ مورد انتشار قرار گرفت و برگ زرینی بر افتخارات مجموعه فاطمیه افزوده گردید.
بدین وسیله از همه مسئولین گرامی، اعضای محترم شورای تحریریه، هیات داوران فرهیخته و پژوهشگران اندیشمند که با همکاری، حمایت و همراهی خود، ما را در دستیابی به این موفقیت بزرگ یاری رسان بودند، کمال تشکر و سپاسگزاری را می نمایم.
شایان ذکر است که هر دو فصلنامه مذکور، در حیطه تخصصی خود، به عنوان اولین مجله علمی تخصصی دانشگاه های کشور به شمار می روند و از طریق دو وبسایت
wir.fatemiyehshiraz.ac.ir
Fsh.fatemiyehshiraz.ac.ir

به انتشار مقالات پژوهشگران می پردازند.
موفقیت های روز افزون، سلامتی و سعادت همه بزرگواران را از خداوند متعال مسئلت می نمایم.
هاجر کهن سال
مدیر اجرایی مجلات

نظر شما

captcha