خبرها
کد : ۳۶۰

قابل توجه دانشجویان گرامی، فیلم آموزشی و فایل راهنمای آزمون آنلاین امتحانات را به دقت مشاهده فرمائید.

تذکرات
-قبل از امتحانات، با همان وسیله ای(گوشی یا سیستم) که قرار است امتحان دهید، ورود به سامانه را بررسی و برای نبودن مشکل در این زمینه اطمینان حاصل نمائید.
-ارزشیابی اساتید را قبل از شروع امتحانات حتما انجام دهید در غیر این صورت امکان شرکت در آزمون وجود ندارد.
-فیلم آموزشی را حتما قبل از امتحانات مشاهده نمائید.
-سؤالات برای دانشجویان متفاوت بوده و زمان تعیین شده متناسب با هر سؤال می باشد.

 

فیلم آموزشی امتحانات آنلاین

راهنمای امتحانات آنلاین

 

نظر شما

captcha