خبرها
کد : ۳۶۴

کلیه دانشجویانی که در ترم مهر و بهمن 99_98 درخواست وام شهریه داده اند و فرم درخواست وام را تکمیل ننموده اند در اسرع وقت جهت تکمیل فرم به دانشگاه مراجعه نمایند. 

عدم تکمیل فرم در هر ترم بصورت جداگانه به مفهوم قطعی نشدن وام و لغو آن در ترم مبوطه می باشد.

باتشکر
امور دانشجوئی

نظر شما

captcha