خبرها
کد : ۳۹۴

بدین وسیله چاپ مقاله علمی پژوهشی به پژوهشگری جناب آقای دکتر نصیر داستان، استاد گروه مشاوره تحت عنوان «پیش بینی پرخاشگری کودکان بر اساس خشونت خانگی و الگوهای ارتباطی» در (مجله علمی پژوهشی سلامت روان کودک) را خدمت ایشان و دانشگاه فاطمیه (س) شیراز تبریک و تهنیت عرض می‌کنیم. از خداوند منان موفقیت روز افرون اساتید و دانشجویان فاطمیه را مسئلت می‌نمایم.

معاونت علمی
دکتر کاظم خرم دل

نظر شما

captcha