خبرها
کد : ۹۰

انتخابات شورای مرکزی انجمن های علمی دانشجویی دانشگاه فاطمیه

انتخابات در روز 3شنبه مورخ 21 اسفندماه از ساعت 8 صبح الی 16 ظهر برگزار گردید.

کاندید های انتخابات به صورت پوستر، انتشار پیام در شبکات اجتماعی، حضور در دانشگاه و... اقدام به تبلیغات کردند.

از بین کاندیدهای  انجمن 5 نفر به عنوان اعضای شورای مرکزی انجمن های علمی_دانشجویی انتخاب شدند

نظر شما

captcha