خبرهای مدیریت دانشجویی و فرهنگی
کد : ۹

سلام بچه ها یادتونه میگفتین اردوی مشهد کی هست؟
کسایی که دلشون هوایی شده ...
امام رضا طلبیده!
اردوی ۶ روزه، زیارتی- سیاحتی!
همراه با بازدیدهای متنوع تفریحی!
🚞 🎡🕌🏟🚂
تاریخ حرکت قطار از شیراز: ۹ اردیبهشت
تاریخ حرکت قطار از مشهد: ۱۴اردیبهشت

 ثبت نام دوشنبه ۱۳۹۸/۲/۲ ساعت ۱۰_۱۵ به کتابخانه مراجعه کنید 
 هزینه صرفاً با کارت، همراه با رضایت‌نامه والدین/ همسر دریافت میگردد.
هزینه سفر:      ۶۵۰هزار تومان 
سهم دانشگاه:  ۲۰۰هزار تومان
سهم دانشجو:  ۴۵۰هزار تومان
🚫🚫🚫 ظرفیت محدود! 
حق اولویت با دانشجویانی است که  بدلیل محدودیت ظرفیت، سال قبل مشرف نشدند.
جهت دریافت فرم رضایت نامه به انتشارات مراجعه شود.
در صورت تکمیل شدن ظرفیت در ساعات اولیه، مهلت اعلام شده منقضی میگردد.

نظر شما

captcha