فعالیت های فرهنگی
کد : ۱۰۸

برگزاری ایستگاه صلواتی به مناسبت نیمه شعبان در روز پنج شنبه 1398/1/29 برگزار گردید  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نظر شما

captcha