گروه رسانه
کد : ۱۱


غروب ها، غصه نبودن شما می آید و ما را با خود میبرد به کنج خلوت تنهاییمان !!!
جایی که شما هستید و خاطراتتان....

#پایان انتظار

*آغاز ثبت نام سفر راهیان نور دانشجویی*

? تاریخ اعزام / ۲۰ اسفند ماه
? تاریخ بازگشت/ ۲۳ اسفند ماه

 هزینه سفر عشق  +  * 25 هزار تومان*

نظر شما

captcha