پذیرش دانشجو
کد : ۸۰

پذیرش در مقطع کارشناسی پیوسته ...

در رشته های

  • روانشناسی (باآزمون)
  • حقوق
  • فقه و حقوق اسلامی
  • مدیریت بازرگانی
  • حسابداری
  • مدیریت مالی
  • مدیریت امور بانکی
  • مهندسی کامپیوتر

نظر شما

captcha