برگزاری اردوی طرح جوانه برای دانشجویان جدیدالورود
دومین همایش ملی پیشرفت های نوین در علم و فرا علم

گالری تصاویر