کاردانی
کد : ۲۰

تعريف‌ :برنامه‌ريزي‌ هدف‌ دار، همراه‌ با كنترل‌ و نظارت‌ در آينده‌ اقتصادي‌ يك‌ كشور حرف‌ اول‌ را مطرح‌ مي‌كند. برنامه‌ريزي‌هاي‌ اقتصادي‌ و مالي‌ باعث‌ مي‌شود كه‌ منابع‌ مختلف‌ و نيروي‌ انساني‌ موجود، بطور هماهنگ‌ به‌ طريقه‌ سالم‌ در جامعه‌ به‌ كار افتد و ضمن‌ ارائه‌ حداكثر كارايي‌، نتايج‌ از پيش‌ تعيين‌ شده‌ نيز حاصل‌ شود. رشته‌ مديريت‌ امور بانكي‌ بر حسب‌ مشاغل‌ بسيار متنوعي‌ كه‌ فارغ‌ التحصيلان‌ آن‌ در بانكها عهده‌ دار مي‌شوند به‌ حوزه‌هاي‌ وسيع‌ طبقه‌بندي‌ مي‌شوند:

  • بانكداري‌ داخلي‌:
  • سازماندهي‌، مديريت‌ شعب‌، اعتبارات‌، اطلاعات‌، سرمايه‌ گذاري‌، روابط‌ عمومي‌، خدمات‌
  • بانكداري‌ بين‌ المللي‌:
  • واردات‌، صادرات‌، اعتبار ،اسناد تقسيم‌ مي‌شود كه‌ براي‌ هر يك‌ از اين‌ حوزه‌ها اطلاعات‌ و معلومات‌ مشترك‌ و اختصاصي‌ مورد نياز است‌.

  آينده‌ شغلي‌ :

فارغ‌ التحصيلان‌ اين‌ رشته‌ مي‌توانند ايفاگر فعاليت‌هاي‌ زير باشند:

- انجام‌ كليه‌ امور حسابداري‌ در شعب‌ و مؤسسات‌ وابسته‌ به‌ بانكها

-تصدي‌ مديريت‌ مالي‌ در شركتهاي‌ مورد سرمايه‌ گذاري‌ بانكها

 -انجام‌ وظايف‌ مختلف‌ بانكداري‌ از سطوح‌ مسؤول‌ دواير در شعب‌ و تا سطوح‌ رؤساي‌ شعب‌ و سرپرستي‌ها بطور تدريجي‌ همراه‌ با كسب‌ تجربه‌

- كار در ادارات‌ سازمانها و روشها بعنوان‌ طراح‌ و يا مجري‌ طرحها و روشهاي‌ جديد بانكداري‌

-انجام‌ ساير امور در ادارات‌ ستادي‌ بانكها

نظر شما

captcha