فرهنگی
کد : ۸۶


«موسسه آموزش عالی فاطمیه شیراز میزبان مسابقات ورزشی دانشگاه های جنوب کشور»

برای نخستین بار موسسه آموزش عالی فاطمیه میزبان  مسابقات طناب زنی دانشگاه های جنوب کشور شد.

به گزارش روابط عمومی، این مسابقات یک روزه در تاریخ پنج شنبه ۵ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸ در موسسه و با حضور تیم های دانشگاه های مختلف برگزار خواهد شد.

نظر شما

captcha