پژوهشی
کد : ۸۵

به گزارش روابط عمومی، مقاله ی پژوهشی سرکار خانم مرضیه یوسفی به راهنمایی سرکار خانم عماد (دانشجو و استاد گروه روانشناسی) با عنوان "بررسی نقش جنسیت، راهبرد های مقابله ای و میزان افسردگی در پیش بینی خطر خودکشی" درهمایش ملی روانشناسی و سلامت_با محوریت خانواده و زندگی سالم پذیرفته شد.

این همایش در تاریخ 6و7 اسفند 97 در دانشگاه شیراز برگزار شد و خانم یوسفی مقاله ی خود را به صورت سخنرانی ارائه کردند.

نظر شما

captcha