اطلاعیه ها
کد : ۹۷۳
???قابل توجه کلیه دانشجویان در تمامی مقاطع و رشته ها:
 مهلت حذف نهایی(حذف تکدرس) نیمسال اول ١۴٠٢-١۴٠١ روزهای شنبه و یکشنبه مورخ ٢۶ و ٢٧ آذر ماه می باشد. 
 لازم به ذکر است بعد از این تاریخ تحت هیچ شرایطی درس حذف نمی‌گردد و دانشجو موظف است در جلسه امتحان شرکت کند ،در غیر اینصورت نمره درس صفر منظور میگردد.
لطفا فرم حذف را از انتشارات تهیه و پس از تکمیل به آموزش تحویل دهید. 
واحد آموزش

نظر شما

captcha