خبرها
کد : ۱۰۴۷
اثرات اعتماد به نفس
تفاوت اعتماد به نفس و عزت نفس
علل کمبود اعتماد به نفس
و ۲۰ راهکار موثر در بهبود اعتماد به نفس
ثبتنام: ارسال نام و شماره دانشجویی به شماره ی ۰۹۱۷۴۷۴۸۹۶۸
 
 
 

نظر شما

captcha