خبرها
کد : ۶۰۱

دبستان دخترانه گندم وابسته به مؤسسهٔ آموزش عالى فاطمیه (س) شیراز افتتاح شد

 

چرا دبستان دخترانه گندم را به خانواده های دغدغه مند توصیه می کنم؟

1. دختران در گندم علاوه بر آموزش های رسمی، مهارت های زندگی را هم تجربه میکنند و اصول تربیت درست را می آموزند.

2. معلمان گندم علاوه بر دوره های رسمی آموزش و پرورش، دوره های مهارت آموزی را تحت نظر بهترین اساتید و مراکز تهران گذرانده اند.

3. کلاسهای گندم با رعایت پروتکل های بهداشتی و جمعیت زیر ده نفر، به صورت حضوری تشکیل می شود.

4. فضای بزرگ ، 800 متر مربع، برای تجربهٔ آموزش های رسمی، مهارتی و تربیتی مهیا است.

5. نظارت بر کلیه فرآيندهای آموزشی، مهارتی و تربیتی توسط اساتید مؤسسهٔ آموزش عالی فاطمیه (س) شیراز انجام می شود.

نظر شما

captcha