خبرهای مدیریت دانشجویی و فرهنگی
کد : ۸۵۵

بازدید جمعی از دانشجویان مشاوره و روانشناسی با همکاری انجمن علمی دانشجویی مشاوره و روانشناسی و مدیریت فرهنگی دانشجویی مؤسسه آموزش عالی فاطمیه (س) شیراز به همراه سرکار خانم مریم قائد شرفی روانشناس بالینی از بیمارستان اعصاب و روان استاد محرری در روز یکشنبه مورخ ۲۲ خرداد برگزار گردید.

نظر شما

captcha