خبرهای مدیریت دانشجویی و فرهنگی
کد : ۸۶۳

شروع ثبت نام دوره اندیشه ورزی فارا
ویژه دانشجویان استان فارس
ثبت نام و پشتیبانی:
https://wa.me/989339468819
#راستین قلم یکتا
#مدرسه اندیشه ورزی فارا https://chat.whatsapp.com/I74AaDd0Dh2D9EHhZ4VPoi

نظر شما

captcha