خبرهای مدیریت دانشجویی و فرهنگی
کد : ۸۶۶

🔅مدیریت فرهنگی موسسه آموزش عالی فاطمیه شیراز :

📗شرایطی جهت مطالعه
📝و آمادگی جهت امتحانات پایان ترم
در فضای مؤسسه
به ویژه برای دانشجویانی که موقعیت مطالعه مناسب برایشان فراهم نمی باشد.

🔹زمان: 30 خرداد الی 16 تیر
از ساعت 7 الی 16

🔸مکان : قرائت خانه واتاق 301
📚📚📚📚📚📚📚
📝📝📝📝📝📝📝

نظر شما

captcha