خبرهای مدیریت دانشجویی و فرهنگی
کد : ۹۹۲

سر فصل ها
جریان شناسی سیاسی
تدریس دروس معرفتی
بایسته های تشکیلات
مسئله یابی، برنامه ریزی
هویت انقلاب اسلامی
مؤلفه های قدرت اقتصادی
قالب های برنامه
کلاسی_ مباحثه ای
همایشی
کارگاهی_ کارخواستی
لیگ دانشجویی
گعده دانشجویی
مکان: شیراز،دانشگاه فنی مهندسی شهید باهنر
زمان: 9 لغایت 15 بهمن ماه 1401

ثبت نام و اطلاعات بیشتر 09925114274
مدیریت فرهنگی دانشجویی _ بسیج دانشجویی مؤسسه آموزش عالی فاطمیه س شیراز 

نظر شما

captcha