مدیریت دانشجویی و فرهنگی
کد : ۱۵۴

 

 مشاور

حیطه تخصص

 

دکتر سید مهدی حسینی

اختلالات روانشناختی ، مشکلات اضطرابی، افسردگی، شکست های عاطفی، وسواس، خانواده

دکتر رضا چالمه

کودک و نوجوان

دکتر الهام موسویان

 درمان افسردگی، اضطراب، وسواس فکری و کمال گرایی و مشکلات بین فردی

دکتر محیا پاپری

مشکلات خانوادگی و زوجین،مشاوره قبل از ازدواج، تربیتی_ سازشی، تحصیلی

دکتر محبوبه یارمحمودی

وسواس، اضطراب، افسردگی، ptsd،  مشاوره پیش از ازدواج، زوج درمانی

دکتر فریده انصافداران

 حوزه فردی ( پرخاشگری،مشکلات ارتباطی و...)، تحصیلی(برنامه ریزی و...)، مشکلات زناشویی

 

استاد علی درختکار

 اختلالات شخصیت، اضطرابی و وسواس
 

استاد محبوبه جهانگردی

 مشاوره پیش از ازدواج، مشاوره خانواده و کودک
 

استاد مریم قائدشرفی

 کودک، مشاوره قبل از ازدواج، زوج درمانی، اختلالات خلقی، اضطرابی،مشاوره خانواده
 

استاد سعید افروز پور

 

کودک و نوجوان، تحصیلی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 **  حداقل دو روز قبل از زمان جلسه جهت نام نویسی به واحد کتابخانه مراجعه نمایید.

  ** مکان برگزاری جلسه: طبقه همکف - اتاق مشاوره.

 

شماره تماس و واتس ­آپ مرکز مشاوره: 09016494747

                                           

                                   

نظر شما

captcha