فعالیت های فرهنگی
کد : ۱۸۷

اکران و نقد روانشناسی فیلم ملی و راه های نرفته اش با حضور سرکار خانم جهانگردی و سرکار خانم محمدپور در تاریخ پنج شنبه 26 اردیبهشت برگزار شد. در این برنامه به نقد روانشناسی، بررسی و تحلیل رفتار افراد در فیلم پرداختند 

نظر شما

captcha