فعالیت های فرهنگی
کد : ۲۵۸

مدیریت فرهنگی دانشجویی با همکاری کانون فیلم به مناسبت روز خشونت علیه زنان برگزار می کند

 

اکران ونقد فیلم هیس! دخترها فریاد نمی زنند

 

با حضور: دکتر نگار نسیم افزا (دکتری جامعه شناسی دانشگاه شیراز)

 

زمان: یکشنبه ۱۰ آذز 

ساعت : ۱۰ الی ۱۲

مکان: سالن اجنماعات

نظر شما

captcha