خبرهای معاونت علمی
کد : ۱۷۰

موضوعات:

بررسی اسناد تجاری، برات، سفته، چک، بررسی اصلاحات جدید قانون صدور چک.

مدرس: دکتر تک بند

زمان برگزاری:یکشنبه۹۸/۲/۲۹ بکشنبه 

ساعت ۱۰الی۱۲

محل برگزاری:سالن اجتماعات دانشگاه

شرکت برای عموم آزاد است.

نظر شما

captcha