اطلاعیه ها
کد : ۱۹۸

 

عنوان

از تاريخ

تا تاريخ

رشته و مقطع

انتخاب واحد

شنبه 98/06/09

شنبه 98/06/09

کارشناسی (مدیریت بازرگانی، مدیریت مالی، مدیریت امور بانکی، کامپیوتر)، کارشناسی ناپیوسته (کلیه مقاطع و رشته ها، بجز حسابداری)، کاردانی (کلیه مقاطع و رشته ها، بجز حسابداری)

یکشنبه 98/06/10

یکشنبه 98/06/10

حسابداری (کلیه مقاطع و رشته ها)

دوشنبه 98/06/11

دوشنبه 98/06/11

روانشناسی (کلیه مقاطع)

سه شنبه 98/06/12

سه شنبه 98/06/12

کارشناسی حقوق

چهارشنبه 8/06/13

پنج شنبه 98/06/14

کلیه دانشجویان در تمام مقاطع که انتخاب واحد نکرده اند

شنبه 98/06/23

پنجشنبه 98/06/28

ثبت نام و انتخاب واحد دانشجویان ارشد ورودی جدید

چهارشنبه98/06/27

پنج شنبه 98/07/04

ثبت نام و انتخاب واحد کلیه دانشجویان ورودی جدیدکاردانی و کارشناسی

شروع کلاسها

-دانشجویان ورودی های 97 و ما قبل و دانشجویان ورودی جدید ارشد، روز شنبه 98/06/23

-دانشجویان ورودی جدید کاردانی و کارشناسی  روز شنبه  98/07/06.

حذف و اضافه

شنبه 98/07/06

يکشنبه 98/07/07

کلیه مقاطع و رشته ها

امتحانات میان ترم

شنبه 98/08/11

پنجشنبه 98/08/30

کلیه مقاطع و رشته ها

حذف تک درس

یکشنبه 98/09/17

دوشنبه 98/09/18

کلیه مقاطع و رشته ها

ارزشيابي اساتيد

از یکشنبه98/10/01

کلیه مقاطع و رشته ها

پايان كلاسهاي نيمسال اول

پنج شنبه 98/10/12

کلیه مقاطع و رشته ها

امتحانات پايان ترم 

شنبه 98/10/14

دوشنبه 98/10/30

کلیه مقاطع و رشته ها

مهلت ورود نمرات و ثبت نهایی

يکشنبه 98/11/06

کلیه مقاطع و رشته ها

 

نکات آموزشی:

1-   .سایت جهت انتخاب واحد برای دانشجویان طبق جدول بالا در تاریخهای مشخص شده در صورتی باز می شود که:

تمامی مقاطع تحصیلی (کاردانی -کارشناسی) شهریه علی الحساب شامل (شهریه ثابت و مقداری از شهریه متغیر) به مبلغ 7/000/000یال و مقطع کارشناسی ارشد مبلغ 10/000/000ریال به صورت اینترنتی پرداخت گردد.

2-    دانشجو حداقل تا 3 روز قبل ازموعد انتخاب واحد مبلغ مشخص شده توسط امور مالی را به صورت اینترنتی بابت شهریه بصورت علی الحساب واریز نموده باشند (طبق مقررات و آئین نامه  آموزشی، دانشجویی که در مهلت مقرر انتخاب واحد نکند منصرف از تحصیل محسوب می­گردد).

3-   ظرفیت گروه ها به هیچ عنوان افزایش نخواهد یافت و نیز آموزش ملزم به انتخاب واحد برای هیچ دانشجویی نخواهد بود.

4-   دانشجویانی که متقاضی اضافه کردن دروس در حذف و اضافه هستند باید از همان جلسه اول در کلاس درس مورد نظر شرکت نمایند، زمان حذف و اضافه اگر گروه ظرفیت داشت، نسبت به انتخاب واحد درخواستی اقدام نمایید.( در صورت حضور نیافتن در کلاس درس،  امکان حذف و اضافه جهت اخذ درس وجود ندارد.)

5-  دانشجویان پس از حذف و اضافه باید یک نسخه پرینت شده انتخاب واحد امضا شده(توسط خود دانشجو) را حداکثر 2 روز بعد از حذف و اضافه حتما به دفتر آموزش تحویل دهند. در غیر اینصورت هرگونه عواقب به عهده شخص دانشجو می باشد.

 

نظر شما

captcha