پذیرش دانشجو
کد : ۸۲

در جلسه فوق  العاده روز شنبه مورخ 24/1/98 مسوب شد، زمان برگزاری آزمون کارشناسی- کارشناسی ارشد تحصیلات تکمیلی بدین ترتیب تغییر یافت.

زمان برگزاری آزمون کارشناسی ارشد سال 1398 وزرات علوم تحقیقات و فناوری لز روز های 5و6 اردیبهشت 98 به روز های 23 و 24 خرداد 98 تغییر یافت

توجه: آزمون سراسری ورود به دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی  سال 98 در تاریخ 13/4/98 و 14/4/98 یرگزار خواهد شد

 

 

جدول زمانبندي آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته سال 1398

ثبت نام آزمون ورودي دوره هاي كارشناسي ارشد ناپيوسته سال 1398

 97/09/06 لغايت 97/09/25

استقرار اطلاعات ثبت نامي داوطلبان براي مشاهده و ويرايش اطلاعات ثبت نامي (همزمان با ثبت نام)

 

انتشار اطلاعيه دريافت كارت و برگزاري آزمون در نشريه پيك سنجش و سايت اينترنتي سازمان

متعاقبا اعلام خواهد شد

دريافت كارت شركت در آزمون و برگ راهنماي آزمون از طريق سايت سازمان

متعاقبا اعلام خواهد شد

برگزاري آزمون ورودي دوره هاي كارشناسي ارشد ناپيوسته سال 1398

23 و 24 خرداد ماه 1398

اعلام نتايج اوليه آزمون بصورت كارنامه و انتخاب رشته توسط داوطلبان

متعاقبا اعلام خواهد شد

اطلاعيه معرفي شدگان چند برابر ظرفيت كدرشته محلهاي بورسيه يا داراي شرايط خاص، زمان دهه اول تير ماه 1398 انجام مصاحبه و تاريخ آزمون مرحله دوم كدرشته هاي امتحاني داراي آزمون تشريحي يا پروژه

متعاقبا اعلام خواهد شد

اعلام نتايج نهايي آزمون ورودي دوره هاي كارشناسي ارشد ناپيوسته سال 1398

متعاقبا اعلام خواهد شد

 

نظر شما

captcha