اطلاعیه ها
کد : ۳۴۴

قابـل توجـه دانشجـویـان محتـرم:

به اطلاع کلیه دانشجویان محترم می‌رساند جلسه‌ی شورای آموزشی دانشگاه با حضور ریاست، مدیر آموزشی و مدیران محترم گروه‌های آموزشی برگزار گردید و موارد ذیل به تصویب رسید:

1- تقویم آموزشی دانشگاه به مدت 2 هفته تمدید گردید و بدین ترتیب پایان کلاس‌های آموزشی تاریخ 29 خرداد ماه خواهد بود.

2- امتحانات پایان ترم نیز از تاریخ 31 خرداد ماه آغاز و تا 19 تیر ماه ادامه خواهد داشت.

3- امتحانات دروس بر اساس ترتیب برنامه امتحانی قبلی با دو هفته تأخیر برگزار خواهند شد.

4- در جهت رفاه حال دانشجویان مقرر گردید استادان در طول ترم از دانشجویان ارزیابی مستمر به عمل آورده و بین 7 تا 10 نمره را بابت ارزیابی مستمر اختصاص دهند. ضمناً مطالب ارزیابی شده، از محتوای امتحانات پایان ترم حذف خواهد گردید.

5- مقرر گردید استادان محترم میزان حجم مطالب ارائه شده برای هر کلاس را متناسب با کلاس حضوری در نظر بگیرند و از ارائه حجم سنگین درسی به دانشجو خودداری نمایند.

6- مقرر گردید استادان برای دروس خود جزوه یا منبع مکتوب ارائه نمایند که دانشجویان در پایان ترم برای مرور دروس دچار سردرگمی نگردند.

7- در مورد شیوه برگزاری امتحانات پایان ترم مقرر گردید در صورت مجوز ستاد ملی کرونا امتحانات پایان ترم مانند گذشته به شیوه‌ی حضوری و در غیر این صورت به شیوه‌ی مجازی برگزار شود. ان‌شاالله جزئیات مربوط به برگزاری امتحانات طی اطلاعیه‌های بعدی اعلام خواهد شد.

دکتر عبدالکـریم عطایـی

مدیریت آموزشی و تحصیلات تکمیلی

نظر شما

captcha