خبرها
کد : ۲۴۱

دومین جلسه ژورنال کلاب دانشجویان ارشد فاطمیه با موضوع تلفیق درمان رویکرد مبتنی بر پذیرش و تعهد(ACT) و مواجهه و جلوگیری از پاسخ (ERP) برای اختلال وسواس جبری،به سرپرستی دکتر حسینی و همکاری مدیر گروه محترم دکتر خرم دل، با ارائه خانم ها فاطمه عبداللهی و مریم زارعی و با حضور دانشجویان فرهیخته برگزار شد.

نظر شما

captcha