خبرها
کد : ۲۵۳

ثبت نام بدون کنکور

 

کارشناسی پیوسته :

حقوق، مشاوره، حسابداری، مدیریت مالی، مهندسی کامپیوتر، فقه و حقوق اسلامی، مدیریت بازرگانی، مدیریت امور بانکی

کارشناسی ناپیوسته (کاردانی به کارشناسی):

مدیریت بیمه، حسابداری، مدیریت جهانگردی، آموزش زبان انگلیسی، تربیت معلم قرآن کریم، مدیریت امور فرهنگی

کاردانی ناپیوسته :

امور بیمه، حسابداری، امور بانکی، مدیریت بازرگانی، مدیریت صنعتی کاربردی

کاردانی (فنی و حرفه ای):

حسابداری بازرگانی

 

ظرفیت محدود

مهلت ثبت نام تا پانزده بهمن ماه

 

تلفن: ۳۲۳۵۰۶۳۰ - ۰۷۱  و   ۳۲۳۵۱۴۸۸ - ۰۷۱  و  ۰۹۰۱۶۴۹۴۶۴۶ 

 

نظر شما

captcha