خبرها
کد : ۳۱۲

بدینوسیله پذیرش دو مقاله پژوهشی تحت عناوین«ماهیت حقوق شهروندی از دید فقه شیعه و حقوق بشر» و «شروط باطل و اقسام و احکام آن در عقد» در دو همایش معتبر بین‌المللی توسط مدیر محترم گروه حقوق، سرکار خانم دکتر زارعی را خدمت ایشان تبریک و تهنیت عرض میکنیم.

با آرزوی توفیقات روز افزون
مدیریت پژوهش

نظر شما

captcha