خبرها
کد : ۳۵۸


قابل توجه کلیه دانشجویان عزیز:

آخرین مهلت تسویه حساب شهریه نیمسال دوم تحصیلی (بهمن ماه1398) جهت دریافت کارت ورود به جلسه امتحانات پایان ترم، تا تاریخ 20

خرداد ماه می باشد. دانشجویان محترم تا این تاریخ فرصت دارند بصورت اینترنتی مابقی شهریه خود را پرداخت کنند، در غیر این صورت با توجه

به اعمال محدودیت شهریه نمی توانند کارت ورود به جلسه خود را دریافت کنند.

پرداخت شهریه فقط بصورت اینترنتی واریز شود و از مراجعه حضوری خودداری گردد.

به پیوست راهنمای پرداخت اینترنتی شهریه ارسال می گردد.

راهنمای پرداخت اینترنتی شهریه

کلیه دانشجویانی که در سری اول و دوم جهت دریافت وام تحصیلی صندوق رفاه اقدام نموده اند، جهت تشکیل پرونده، قبل از آغاز امتحانات با

به همراه داشتن کپی شناسنامه خود و ضامن در روزهای فرد ساعت 7 صبح به بانک قرض الحسنه مهر ایران واقع در بلوار عدالت مراجعه

نمایند.

همچنین فرم های ارزشیابی استاتید از روز شنبه 17 خرداد تا 30 خرداد ماه در سامانه آموزشی قابل مشاهده خواهد بود، دانشجویان موظفند

در مهلت مقرر به سامانه مراجعه و نسبت به تکمیل فرم های ارزشیابی اقدام نمایند. در غیر اینصورت دریافت کارت ورود به جلسه امتحان برای

دانشجویان امکان پذیر نخواهد بود.

 

نظر شما

captcha