خبرها
کد : ۴۲۲

خط امام دانشگاهی در دانشگاه های فارس
اینبار در دانشگاه فاطمیه شیراز
در جلسه مشترک با ریاست دانشگاه فاطمیه


فضای مجازی بسیج دانشجویی استان فارس

www.bso.ir/fars

ble.ir/farsbso

eitaa.com/farsbso

sapp.ir/farsbso

instagram.com/fars_bso

t.me/fars_bso

نظر شما

captcha