کاردانی
کد : ۱۹

چرا در رشته بیمه تحصیل کنیم؟

آموختن کلیه رشته ها وزیررشته های بیمه ای به زمان زیادی و معمولاً بیشتر از 30 سال (زمان کاری مفید یک کارمند ) نیاز دارد.

سخت ترین چیزکه دردنیا به فروش میرسد بیمه است.زیرا قابل دیدن نیست.مثل فروش یک کالا نیست که خریدار کالا را ببیند، لمس کند، کیفیت را ببیند واگرمورد قبولش بود با توجه به نیازی که دارد خریداری کند .در ساده ترین مثال از خرید کالا میتوان خرید دستمال کاغذی را نام برد.کیفیت در زمان خرید مشخص است. اما در بیمه زمانی مشخص میشود که چه چیزی و با چه کیفیتی خریداری کردیم که خسارت اتفاق افتد.

مشاغلی که پس از اتمام تحصیلات و اخذ مدرک لیسانس می توان جستجو کرد، در این سازمانها موجود است:

سازمانهای اجتماعی : مثل خدمات درمانی ( نیروهای مسلح ، کشوری)، تامین اجتماعی( نیروهای مسلح ، کشوری)

شرکت های بیمه بازرگانی : چهار نوع پذیرش دارند ( نمایندگی ، بازاریابی ،کارگزاری و کارمندی) سه نوع اول درآمد خود را بصورت درصدی و کارمند حقوق ثابت دریافت می کند.

درصد دریافتی نماینده وکارگزاردرآیین نامه جدید یکسان می باشد ودرصدی که بازاریاب دریافت میکند بسته به قراردادی است که بین او ونماینده یا کارگزارمنعقد شده است . کارگزار از طرف هر شرکت بیمه ای میتواند بیمه بفروشد؛ اما نماینده فقط می تواند از طرف یک شرکت بیمه ای اقدام به فروش محصولات بیمه ای همان شرکت بیمه ای بنماید.

نوع استخدامی شرکتهای بیمه:

شرکت بیمه نیروهای مسلح استخدام به صورت علنی نمیباشد، شرکت بیمه تامین اجتماعی بصورت آگهی در سایتها و روزنامه ها اقدام به اخذ نیرو می نماید وشرکت بیمه خدمات درمانی کشوری هم تا به حال آگهی نشده است وباتوجه به صلاحیتی که از قبل بین نیروها مشاهده شده است نیروی لازم رانیز انتخاب مینمایند و بیمه ایران در سال 85- 84 استخدام نیرو داشته و سایرشرکتهای بیمه ای نیز با توجه به توسعه و پیشرفت ، سالیانه اقدام به اخذ دو تا 4 نفر نیرو می نمایند.

بیمه یک صنعت میباشد متاسفانه صنعتی که مظلوم ودر حاشیه قرار گرفته است.

کمبود نیروی انسانی متخصص یکی از مشکلات صنعت بیمه است که ضربات جبران ناپذیری بر صنعت بیمه وارد نموده است.همچنین کمبود منابع علمی ودانشگاهی و همچنین عدم تطابق محتوای سرفصل بعضی از دروس با آنچه در بازار بیمه ای کشور صورت می گیرد، از دیگر کمبود های این صنعت می باشد امید که با استفاده صحیح از تجربیات صاحبنظران وتشکیل کمیته های تخصصی و نیز استفاده از دانش آموختگان این صنعت در مناصب مرتبط شاهد کاهش این نارسایی ها باشیم.

 

نظر شما

captcha