مدیریت فناوری اطلاعات
کد : ۳۸

رزومه:

مهندسی نرم افزار دانشگاه آزاد شیراز

مهندسی شبکه دانشگاه شیراز

مدیریت بانک های اطلاعاتی (DBA) از موسسه همکاران سیستم

نظر شما

captcha