معرفی
کد : ۱۷

ردیف

نام ونام خانوادگی

سمت

تحصیلات

مرتبه علمی

 ۱

حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر ابراهیم کلانتری

رئیس و نماینده هیأت مؤسس مؤسسه/ رئیس هیأت امنای مؤسسه/ عضو هیأت علمی دانشگاه تهران

دکترای علوم قرآن و حدیث

دانشیار

 ۲

حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر عبدالرضا محمودی

عضو هیأت مؤسس مؤسسه/ عضوهیأت امنای مؤسسه/ عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی شیراز

دکترای فلسفه و کلام اسلامی

استادیار

 ۳

جناب آقای حسین اسدپور

عضوهیأت مؤسس مؤسسه

کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی

 _

 ۴

سرکار خانم دکترسکینه چمن پیما 

سرپرست مؤسسه/ عضو هیأت علمی مؤسسه/عضو هیأت مؤسس مؤسسه

دکترای علوم قرآن و حدیث

-

 

جناب آقای حجت الله طلایی 

عضو هیأت مؤسس مؤسسه/ عضو هیأت امنای مؤسسه

دانشجوی دکتری علوم سیاسی

 _

 ۶

جناب آقای دکتر حسن نیلی احمدآبادی

عضو هیأت مؤسس

دکترای کشاورزی

دانشیار

 ۷

جناب آقای دکتر محمدرضا مجیدی

عضو هیأت مؤسس مؤسسه/ عضو هیأت علمی دانشگاه تهران

 

دکترای روابط بین الملل

دانشیار

نظر شما

captcha