مدیریت آموزش و تحصیلات تکمیلی
کد : ۱۳۲

مقدمه

راه‌اندازي دانشگاه‌هاي ویژه خواهران را مي‌توان يکي از مهم‌ترين سياست‌هاي وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در سال‌هاي اخير دانست. موسسه آموزش عالی غیر دولتی – غیر انتفاعی فاطمیه(س) شیراز (ویژه خواهران)، در سال ۱۳90 با کسب مجوز از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در جهت کمک به ارتقاء سطح فرهنگ و دانش جامعه و مشارکت در تربیت نیروی انسانی متخصص مورد نیاز کشور از میان بانوان، فعالیت خود را در عرصه آموزش عالی و پژوهش آغاز نمود. با عملکرد بسیار خوب موسسه و فراهم نمودن محیطی علمی برای دانشجویان توانسته است، به سرعت اعضای هیأت علمی مجرب و کار آزموده ای را جذب و رشته های متعددی را در گروه های علوم انسانی، علوم اجتماعی و فنی-مهندسی تاسیس نماید. در حال حاضر این موسسه در مقاطع کارشناسی ارشد، کارشناسی و کاردانی فعالیت آموزشی دارد.

توجه به کیفیت آموزشی، رعایت نسبت استاد به دانشجو، تامین هیات علمی مجرب، تامین فضای آموزشی متناسب، تلاش در کاهش وابستگی موسسه به شهریه، ایجاد نشاط بین دانشجویان از طریق برنامه­ها و کارگاهها و دوره های آموزشی از جمله مواردی می باشند که مدیریت و سایر کارمندان بخش آموزش موسسه بر آن تاکید دارند.

در اين گزارش، عملكرد مديريت آمـوزش در سالهای 1396 و 1397  ارائه مي­شود.

 

 1. مقایسه پذیرش دانشجو در سالهای 96 و 97
 2. 1. رشته های مورد پذیرش در سال تحصیلی 97-96

در سال تحصیلی 97-96، موسسه در مجموع  در 10 رشته به تفکیک زیر اقدام به پذیرش دانشجو کرده است.

 

 • كارشناسی پیوسته:

روانشناسی، مدیریت بازرگانی، حقوق، حسابداری

 

 • كارشناسی ناپیوسته:

مدیریت جهانگردی، مدیریت بیمه، حسابداری

 • كاردانی ناپیوسته:

 امور بیمه، امور بانكی

 • كاردانی پیوسته:

حسابداری بازرگانی

 1. 2. درصد تعداد دانشجویان مورد پذیرش به تفکیک رشته در سال تحصیلی 97-96

در سال تحصیلی 97-96 در دو نوبت مهر ماه و بهمن ماه در مجموع تعداد 234 دانشجو ثبت نام گردیده اند.

 

نمودار 1: نمودار درصد پذیرش دانشجو در سال تحصیلی 97-96 به تفکیک رشته

طبق نمودار 1، در سال تحصیلی 97-96، بیشترین درصد پذیرش دانشجو متعلق به رشته های روانشناسی (%41) و کارشناسی پیوسته حسابداری (%16) می­باشد و کمترین درصد پذیرش مربوط به رشته های امور بیمه و مدیریت بازرگانی (%2) و مدیریت جهانگردی (%1) می­باشد.

 

نمودار 2: نمودار تعداد پذیرش دانشجو در سال تحصیلی 97-96 به تفکیک رشته

طبق نمودار 2، در سال تحصیلی 97-96، بیشترین تعداد پذیرش دانشجو متعلق به رشته­های روانشناسی (95 نفر) و حسابداری (38 نفر) می­باشد و کمترین تعداد پذیرش مربوط به رشته­های امور بیمه (4 نفر) و مدیریت جهانگردی (2 نفر) می­باشد.

 

 1. 3. رشته های مورد پذیرش در سال تحصیلی 98-97

در سال تحصیلی 98-97، موسسه در مجموع در 12 رشته به تفکیک زیر اقدام به پذیرش دانشجو کرده است.

 • کارشناسی ارشد:

روانشناسی عمومی

 • كارشناسی پیوسته:

روانشناسی، مدیریت بازرگانی، حقوق، حسابداری، مدیریت امور بانکی، مدیریت مالی، مهندسی کامپیوتر

 • كارشناسی ناپیوسته:

مدیریت جهانگردی، مدیریت بیمه، حسابداری

 • كاردانی ناپیوسته:

 امور بیمه، امور بانكی

 • كاردانی پیوسته:

حسابداری بازرگانی، مدیریت بازرگانی

 1. 4. درصد تعداد دانشجویان مورد پذیرش به تفکیک رشته در سال تحصیلی 98-97

در سال تحصیلی 98-97 در دو نوبت مهر ماه و بهمن ماه در مجموع تعداد 287 دانشجو ثبت نام گردیده اند.

 

نمودار 3: نمودار درصد پذیرش دانشجو در سال تحصیلی 98-97 به تفکیک رشته

طبق نمودار 3، در سال تحصیلی 98-97، بیشترین درصد پذیرش دانشجو متعلق به رشته های حقوق (%27) و کارشناسی پیوسته حسابداری (%20) می­باشد و کمترین درصد پذیرش مربوط به رشته های مدیریت امور بیمه، کاردانی امور بیمه، مهندسی کامپیوتر (%2) و مدیریت بازرگانی (%1) می­باشد.

 

نمودار 4: نمودار تعداد پذیرش دانشجو در سال تحصیلی 98-97 به تفکیک رشته

نمودار 4 نشان می­دهد که، در سال تحصیلی 98-97، بیشترین تعداد پذیرش دانشجو متعلق به رشته­های حقوق (76 نفر) و حسابداری (56 نفر) می­باشد و کمترین تعداد پذیرش مربوط به رشته­های مدیریت بازرگانی (2 نفر) و کاردانی مدیریت بازرگانی (1 نفر) می­باشد.

 

در مقایسه آماری بین تعداد پذیرفته شدگان سال تحصیلی 97-96 و 98-97 موسسه، شاهد رشد آماری %6/26+ هستیم. این موضوع در برخی از رشته ها مانند رشته حقوق بسیار چشمگیر است بطوری که درصد رشد بین دو سال تحصیلی فوق %280+ می­باشد. از طرفی به لحاظ کمی در تنوع رشته ها نیز در سال تحصیلی 98-97، موسسه شاهد رشد بوده بطوری که در مقطع تحصیلات تکمیلی، کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی برای اولین بار پذیرش دانشجو صورت پذیرفت همچنین درمقطع کارشناسی نیز در رشته های مهندسی کامپیوتر، مدیریت مالی و مدیریت امور بانکی دیگر رشته هایی بودند که به رشته های فعال در زمینه جذب دانشجو موسسه اضافه گردیدند.

شایان ذکر است که در سال تحصیلی پیش رو (99-98) رشته های فعال موسسه در زمینه جذب دانشجو به 21 مورد افزایش پیدا خواهد کرد یعنی رشد 9/90 درصدی نسبت به سال تحصیلی 97-96 و رشد 75 درصدی نسبت به سال تحصیلی 98-97 که این موضوع خود موید روند رو به جلو و پیشرفت چشمگیر آموزشی موسسه خواهد بود.

 

رشته های فعال موسسه در سال تحصیلی 99-98:

 

 • کارشناسی ارشد

روانشناسی عمومی

 • كارشناسی پیوسته

روانشناسی، فقه وحقوق اسلامی، مدیریت بازرگانی، حقوق، حسابداری، مدیریت مالی، مدیریت امور بانکی، مهندسی کامپیوتر

 • كارشناسی ناپیوسته

مدیریت جهانگری، مدیریت بیمه، مدیریت علمی كاربردی امور فرهنگی، حسابداری، آموزش زبان انگلیسی، تربیت معلم قرآن کریم

 • كاردانی ناپیوسته

مدیریت بازرگانی، مدیریت صنعتی كاربردی، امور بیمه، امور بانكی، حسابداری

 • كاردانی پیوسته

حسابداری بازرگانی

 

 1. مقایسه کمی برگزاری کلاسهای آموزشی موسسه در سالهای 96 و 97
 2. 1. کلاسهای آموزشی برگزار شده در سال تحصیلی 97-96

در نیم سال اول سال تحصیلی 97-96، در مجموع 264 عنوان کلاس درس برای تعداد 5790 نفر دانشجو در رشته های موجود و فعال این نیمسال برگزار گردیده است.

در نیم سال دوم سال تحصیلی 97-96، نیز در مجموع 259 عنوان کلاس درس برای تعداد 5298 نفر دانشجو در رشته های موجود و فعال این نیمسال برگزار گردیده است.

 

 1. 2. کلاسهای آموزشی برگزار شده در سال تحصیلی 98-97

در نیم سال اول سال تحصیلی 98-97، در مجموع 289 عنوان کلاس درس برای تعداد 6044 نفر دانشجو در رشته های موجود و فعال این نیمسال برگزار گردیده است.

در نیم سال دوم سال تحصیلی 98-97، نیز در مجموع 289 عنوان کلاس درس برای تعداد 5722 نفر دانشجو در رشته های موجود و فعال این نیمسال برگزار گردیده است.

 

در مجموع در سال تحصیلی 97-96، 523 عنوان کلاس درس برای تعداد 11088 نفر دانشجو برگزار گردیده است.

همچنین در سال تحصیلی 98-97، نیز در مجموع 578 عنوان کلاس درس برای تعداد 11766 نفر دانشجو برگزار گردیده است.

در مقایسه سالهای تحصیلی 96 و 97، شاهد رشد 5/10 درصدی تعداد عناوین کلاسهای برگزار شده و همچنین رشد 1/6 درصدی در تعداد دانشجویان شرکت کننده در کلاسهای آموزشی هستیم (نمودار 5).

 

نمودار 5: تعداد کلاسهای آموزشی برگزار شده در سالهای 96 و 97

 

 1. مقایسه کمی آمار دانش آموختگان موسسه در سالهای 96 و 97

 

در مجموع در سال 96 و 97، تعداد 195 نفر از دانشجویان موسسه دانش آموخته شده اند که به تفکیک ترم جدول شماره 1 و نمودار شماره  6 در زیر آورده شده است. شایان توجه است با توجه به زمان تنظیم این گزارش و نزدیکی به امتحانات پایان ترم نیمسال دوم سال 97، آمار دانش آموختگان این سال تحصیلی کامل نیست.

جدول1: آمار دانش آموختگان در سالهای 96 و 97 به تفکیک ترم و رشته

تعداد کل

ترم دانش آموختگی

 رشته

کد رشته

ردیف

4

961

کارشناسي ناپيوسته مديريت بيمه

5

1

5

961

کارداني امور بيمه

6

2

10

961

کارداني امور بانکي

8

3

11

961

کارشناسي ناپيوسته علمي- کاربردي حسابداري

11

4

3

961

کارداني مديريت بازرگاني

15

5

16

962

کارشناسي ناپيوسته مديريت جهانگردي

3

6

12

962

کارشناسي ناپيوسته مديريت بيمه

5

7

1

962

کارداني امور بيمه

6

8

23

962

کارداني امور بانکي

8

9

2

962

کارداني پيوسته حسابداري بازرگاني

10

10

28

962

کارشناسي ناپيوسته علمي- کاربردي حسابداري

11

11

23

962

کارشناسي روانشناسي

12

12

2

962

کارداني حسابداري

16

13

2

963

کارشناسي ناپيوسته مديريت بيمه

5

14

1

963

کارداني امور بيمه

6

15

5

963

کارداني امور بانکي

8

16

1

963

کارداني پيوسته حسابداري بازرگاني

10

17

3

963

کارشناسي ناپيوسته علمي- کاربردي حسابداري

11

18

 

 

ادامه جدول شماره 1

 

 

تعداد کل

ترم دانش آموختگی

رشته

کد رشته

ردیف

10

963

کارشناسي روانشناسي

12

19

1

963

کارداني مديريت بازرگاني

15

20

1

963

کارداني حسابداري

16

21

1

971

کارشناسي حقوق

1

22

4

971

کارشناسي ناپيوسته مديريت جهانگردي

3

23

2

971

کارشناسي ناپيوسته مديريت بيمه

5

24

6

971

کارداني امور بانکي

8

25

3

971

کارشناسي ناپيوسته علمي- کاربردي حسابداري

11

26

6

971

کارشناسي روانشناسي

12

27

1

971

کارشناسي حسابداري

31

28

1

972

کارشناسي ناپيوسته مديريت جهانگردي

3

29

1

972

کارشناسي ناپيوسته مديريت بيمه

5

30

1

972

کارداني پيوسته حسابداري بازرگاني

10

31

1

972

کارشناسي ناپيوسته علمي- کاربردي حسابداري

11

32

4

972

کارشناسي روانشناسي

12

33

195

جمع

 

 

34

 

 

 

نمودار 6:  آمار دانش آموختگان موسسه در سال 96 و 97

 1. برنامه­ هاي آينده مديريت آموزش

برنامه هاي مديريت آموزش براي نيل به هدفهاي بلندمدت موسسه آموزش عالی غیر دولتی – غیر انتفاعی فاطمیه(س) شیراز در بخش آموزشی و تحصيلات تكميلي عبارتند از:

 • افزایش جذب دانشجویان نخبه و مستعد، دست یابی به کیفیت آموزشی مطلوب و تربیت دانشجویان متخصص، پژوهشگر متعهد و توانمند.
 • جذب هیات علمی توانمند، کارآمد و متدین.
 • ایجاد و توسعه و تامین تجهیزات و امکانات سخت افزاری و نرم افزاری به روز آموزشی.
 • دريافت مجوز پذيرش دانشجو در مقطع كارشناسي ارشد در رشته های روانشناسی اسلامی- مثبت گرا، مدیریت بازرگانی و حقوق.
 • دريافت مجوز پذيرش دانشجو در مقطع كارشناسي در رشته های مشاوره، زیست شناسی سلولی-مولکولی و علوم ورزشی.
 • تولید محتواهای الکترونیکی مانند تصویر، صدای همزمان شده با اسلاید، موشن گرافیک جهت افزایش کیفیت آموزشی و اضافه شدن بخش آموزش الکترونیک به مجموعه.
 • برگزاری کارگاههای آموزشی روش تدریش، تهیه اسلایدهای آموزشی و فنون کلاس داری جهت اساتید جوان.
 • تهیه بانک اطلاعاتی مشخصات دانشجویان حائز رتبه های برتر و استعداد درخشان.

نظر شما

captcha