خدمات الکترونیک
کد : ۹۵

 قائم مقام ریاست و معاون اجرایی

 جناب آقای دکتر اسماعیل کلانتری   دکترای سیاست گذاری علم و فناوری

 معاون علمی و مدیر پژوهش 

 جناب آقای دکتر کاظم خرم دل  دکترای تخصصی روان شناسی 

 مدیرآموزش

 جناب آقای دکتر عبدالکریم عطایی  دکترای تخصصی علوم قرآن و حدیث

 مدیریت فرهنگی

  سرکار خانم هاجر کهنسال کارشناسی ارشد روانشناسی

 مدیر مجله علمی و مسئول آزمایشگاه روانشناسی  

 جناب آقای علی درختکار  کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی

 مدیر انفورماتیک

 جناب آقای مهندس حامد محمودی  لیسانس مهندسی کامپیوتر نرم افزار
 

مسئول دفتر ریاست،کارشناس اداری ومسئول دبیرخانه مرکزی 

 
 سرکار خانم فاطمه رهسپار  کارشناسی مدیریت جهانگردی

 کارشناس انفورماتیک 

 سرکار خانم نرگس باستانی  کارشناسی ارشد کارآفرینی

 کارشناس آموزش 

 سرکار خانم مهناز غفاری  کارشناسی ریاضی کاربردی

 کارشناس مالی

 سرکار خانم نرجس رجبی فر  کارشناسی ارشد حسابداری

 مسئول برگزاری کلاس های بعد از ظهر

                _                    _ 

 کارپرداز

 جناب آقای امیررضا جنتی  _

 انتظامات

 جناب آقای محمود مروج  _

 انتظامات عصر

 جناب آقای خلیل جمالی  _

 تدارکات

 سرکار خانم بهناز کریمی  _

تدارکات عصر

 سرکار خانم فاطمه افلاکی  _

 مدیران گروه 

مدیر گروه روانشناسی

 جناب آقای دکتر کاظم خرم دل   دکترای تخصصی روان شناسی

مدیر گروه حقوق

 سرکار خانم دکتر فاطمه زارعی   دکترای تخصصی الهیات و معارف اسلامی  فقه و مبانی حقوق

مدیر گروه حسابداری

 جناب آقای هادی عبدی  کارشناسی ارشد حسابداری

مدیر گروه مدیریت

 جناب آقای کیان جلایریان  کارشناسی ارشد بیمه

نظر شما

captcha