خدمات الکترونیک
کد : ۹۵

 قائم مقام ریاست و معاون اجرایی

 جناب آقای دکتر اسماعیل کلانتری   دکترای سیاست گذاری علم و فناوری

 معاون علمی و مدیر پژوهش 

 جناب آقای دکتر کاظم خرم دل  دکترای تخصصی روان شناسی 

 مدیرآموزش

 جناب آقای دکتر مجتبی مسعودی  دکترای تخصصی زیست شناسی

 مدیریت فرهنگی

سرکار خانم مهندس سعیده کلانتری دانشجوی دکترای معماری

 مدیر داخلی مجلات علمی 

سرکار خانم مهندس سعیده کلانتری دانشجوی دکترای معماری

مسئول آزمایشگاه 

سرکار خانم هاجر کهنسال دانشجوی دکترای روانشناسی

 مدیر انفورماتیک

 جناب آقای مهندس حامد محمودی  لیسانس مهندسی کامپیوتر نرم افزار
 

مسئول دفتر ریاست،کارشناس اداری ومسئول دبیرخانه مرکزی 

 
 سرکار خانم فاطمه رهسپار  کارشناسی ارشد روانشناسی

 کارشناس انفورماتیک 

 سرکار خانم نرگس باستانی  کارشناسی ارشد کارآفرینی

 کارشناس آموزش 

 سرکار خانم مهناز غفاری  کارشناسی ریاضی کاربردی

 کارشناس مالی

 سرکار خانم فاطمه گودرزی  کارشناسی حسابداری

کارشناس پژوهش

سرکار خانم سوده دشتیانه کارشناسی ارشد روانشناسی

 مسئول برگزاری کلاس های بعد از ظهر

                _                    _ 

 کارپرداز

 جناب آقای امیررضا جنتی  _

 انتظامات

 جناب آقای محمود مروج  _

 انتظامات عصر

 جناب آقای خلیل جمالی  _

 تدارکات

 سرکار خانم بهناز کریمی  _

تدارکات عصر

 سرکار خانم فاطمه افلاکی  _

 مدیران گروه 

مدیر گروه روانشناسی

 جناب آقای دکتر کاظم خرم دل   دکترای تخصصی روان شناسی

مدیر گروه حقوق

 جناب آقای سید محمد هادی معصومی  دانشجو دکترای حقوق

مدیر گروه حسابداری

 جناب آقای هادی عبدی دانشجوی دکترای حسابداری

مدیر گروه مدیریت

 جناب آقای کیان جلایریان  کارشناسی ارشد بیمه

نظر شما

captcha