مدیریت پژوهش، فناوری و کارآفرینی
کد : ۱۴۲

روان شناسی آزمایشگاهی، مهم ترین روش پژوهش در حوزۀ مطالعات روان شناختی به شمار می رود.

هدف این روش، مطالعه رفتارموجود، تحت شرایط خاص و مقایسه حالات او در این شرایط است.

آزمایش کننده شرایط مخصوص تغییر رفتار را به وجود می آورد و آزمایش شونده تحت این شرایط قرار گرفته و رفتار حاصله مطالعه می گردد.

آزمایشگاه روان شناسی و علوم شناختی مؤسسۀ آموزش عالی فاطمیه (س) شیراز، به سرپرستی سرکار خانم کهن سال، تنها آزمایشگاه روان شناسی در بین سایر مؤسسات آموزش عالی غیر انتفاعی کشور است که تحت شبکه آزمایشگاه های علمی ایران (شاعا) می باشدو با استفاده از تجهیزات غنی این آزمایشگاه، اساتید، دانشجویان و پژوهشگران می توانند از طریق آن به جدیدترین دستاوردها و تجهیزات تخصصی روان شناسی دست یابی داشته باشند.

 

نظر شما

captcha