کاردانی
کد : ۴۰

تعريف‌ و هدف‌ :

فن‌ طبقه‌ بندي‌، ثبت‌، خلاصه‌ كردن‌ و تجزيه‌ و تحليل‌ ارقام‌ درآمد و هزينه‌، منطبق‌ با نيازهاي‌ مؤسسه‌ به‌ عبارت‌ ديگر حسابداري‌ عبارت‌ است‌ از: ثبت‌، طبقه‌ بندي‌ و خلاصه‌ كرن‌ حسابها و اسناد مالي‌ . حسابداري‌ يكي‌ از مهمترين‌ رشته‌هاي‌ شاخه‌ علوم‌ انساني‌ و ساير گروههاي‌ آزمايشي‌ است‌ كه‌ در سطح‌ كارداني‌، كارشناسي‌، كارشناسي‌ ارش‌ و دكتري‌ در دانشگاههاي‌ كشور ارائه‌ مي‌گردد. حسابداري‌ به‌ عنوان‌ يك‌ نظام‌ پردازش‌ اطلاعات‌، داده‌هاي‌ خام‌ مالي‌ را دريافت‌ نموده‌، آنها را به‌ نظم‌ در مي‌آورد. محصول‌ نهايي‌ نظام‌ حسابداري‌، گزارشها و صورتهاي‌ مالي‌ است‌ كه‌ مبناي‌ تصميم‌گيري‌ اشخاص‌ ذي‌نفع‌ (مديران‌ و سرمايه‌گذاران‌، دولت‌....) قرار مي‌گيرد.

 

جايگاه‌ اجتماعي‌ :
حسابداري‌، زبان‌ تجارت‌ خوانده‌ مي‌شود، زيرا از طريق‌ گزارشهاي‌ مالي‌ كه‌ محصول‌ نهايي‌ فرآيند حسابداري‌ است‌، اطلاعات‌ لازم‌ درباره هر واحد اقتصادي‌، در اختيار اشخاص‌ و مؤسسات‌ ذينفع‌ قرار مي‌گيرد. اصولاً جريان‌ امور و فعاليتها در يك‌ جامعه‌ توسط‌ مؤسسات‌ و واحدهاي‌ تجاري‌ دولتي‌ و خصوصي‌ و به‌ طور كلي‌ سازمانها، يعني‌ گروهي‌ از اشخاص‌ كه‌ براي‌ دستيابي‌ به‌ هدف‌ يا اهدافي‌ معين‌ گردآمده‌اند، انجام‌ مي‌گيرد.

  نمونه‌ وظايف‌ و فعاليتهاي‌ شاغلين‌ اين‌ رشته‌:

تنظيم‌ سند براي‌ هر يك‌ از فعاليتهاي‌ مؤسسه‌، طبقه‌بندي‌ حسابها و ثبت‌ آنها در دفاتر كار و روزنامه‌ ـ تهيه‌ ترازنامه‌ و بيلان‌ در پايان‌ هر دوره‌ مالي‌ از جمله‌ وظايف‌ مربوط‌ به‌ اين‌ شغل‌ مي‌باشد.

توانائيهاي‌ لازم‌ براي‌ داوطلبان‌ اين‌ رشته‌:

ممكن‌ است‌ بسياري‌ از داوطلبان‌ كنكور گمان كنند كه‌ رشته حسابداري‌ همانند رشته‌ رياضي‌ است‌ و دانشجو در طي‌ دوران‌ تحصيل‌ مدام‌ با فرمولهاي‌ رياضي‌ سر و كار دارد. حال‌ آن‌ كه‌ موضوع‌ رشته‌ حسابداري‌ كاملاً متفاوت‌ با رشته‌هاي‌ رياضي‌ است‌ و از جمله‌ رشته‌هاي‌ مرتبط‌ با علوم‌ اقتصادي‌ به‌ شمار مي‌آيد.  عامل‌ موفقيت‌ دانشجو در رشته حسابداري‌ علاقه دانشجو به‌ امور مالي‌ و تجزيه‌ و تحليلهاي‌ آن‌ است‌. هر چند دانش‌ بالاي‌ رياضي‌ مي‌تواند به‌ درك‌ سريعتر برخي‌ از مفاهيم‌ حسابداري‌ كمك‌ نمايد، اما يك‌ شرط‌ اصلي‌ نيست‌، بلكه‌ داشتن‌ اطلاعاتي‌ مناسب‌ و عمومي‌ در مورد رياضيات‌ مي‌تواند مطلوب‌ باشد.

فرصت های شغلی :

فارغ‌ التحصيلان‌ اين‌ رشته‌ پس‌ از اتمام‌ تحصيل‌ مي‌توانند در سطوح‌ مختلف‌ و شاخه‌هاي‌ متفاوت‌ عهده‌ دار انجام‌ امور مالي‌ گردند كه‌ شرح‌ آن‌ چنين‌ است‌:

حسابداري‌، حسابداري‌ مالي‌، حسابداري‌ صنعتي‌، حسابداري‌ دولتي‌، حسابداري‌ مالياتي‌، حسابداري‌ بيمه‌، حسابداري‌ بانكها

 

نظر شما

captcha