کارشناسی ارشد ناپیوسته
کد : ۴۱۸

تعريف‌ و هدف‌ 

فن‌ طبقه‌ بندي‌، ثبت‌، خلاصه‌ كردن‌ و تجزيه‌ و تحليل‌ ارقام‌ درآمد و هزينه‌، منطبق‌ با نيازهاي‌ مؤسسه‌ به‌ عبارت‌ ديگر حسابداري‌ عبارت‌ است‌ از: ثبت‌، طبقه‌ بندي‌ و خلاصه‌ كرن‌ حسابها و اسناد مالي‌ . حسابداري‌ يكي‌ از مهمترين‌ رشته‌هاي‌ شاخه‌ علوم‌ انساني‌ و ساير گروههاي‌ آزمايشي‌ است‌ كه‌ در سطح‌ كارداني‌، كارشناسي‌، كارشناسي‌ ارش‌ و دكتري‌ در دانشگاههاي‌ كشور ارائه‌ مي‌گردد. حسابداري‌ به‌ عنوان‌ يك‌ نظام‌ پردازش‌ اطلاعات‌، داده‌هاي‌ خام‌ مالي‌ را دريافت‌ نموده‌، آنها را به‌ نظم‌ در مي‌آورد. محصول‌ نهايي‌ نظام‌ حسابداري‌، گزارشها و صورتهاي‌ مالي‌ است‌ كه‌ مبناي‌ تصميم‌گيري‌ اشخاص‌ ذي‌نفع‌ (مديران‌ و سرمايه‌گذاران‌، دولت‌....) قرار مي‌گيرد.

 

جايگاه‌ اجتماعي‌ 
حسابداري‌، زبان‌ تجارت‌ خوانده‌ مي‌شود، زيرا از طريق‌ گزارشهاي‌ مالي‌ كه‌ محصول‌ نهايي‌ فرآيند حسابداري‌ است‌، اطلاعات‌ لازم‌ درباره هر واحد اقتصادي‌، در اختيار اشخاص‌ و مؤسسات‌ ذينفع‌ قرار مي‌گيرد. اصولاً جريان‌ امور و فعاليتها در يك‌ جامعه‌ توسط‌ مؤسسات‌ و واحدهاي‌ تجاري‌ دولتي‌ و خصوصي‌ و به‌ طور كلي‌ سازمانها، يعني‌ گروهي‌ از اشخاص‌ كه‌ براي‌ دستيابي‌ به‌ هدف‌ يا اهدافي‌ معين‌ گردآمده‌اند، انجام‌ مي‌گيرد.

  نمونه‌ وظايف‌ و فعاليتهاي‌ شاغلين‌ اين‌ رشته‌

تنظيم‌ سند براي‌ هر يك‌ از فعاليتهاي‌ مؤسسه‌، طبقه‌بندي‌ حسابها و ثبت‌ آنها در دفاتر كار و روزنامه‌ ـ تهيه‌ ترازنامه‌ و بيلان‌ در پايان‌ هر دوره‌ مالي‌ از جمله‌ وظايف‌ مربوط‌ به‌ اين‌ شغل‌ مي‌باشد.

توانائيهاي‌ لازم‌ براي‌ داوطلبان‌ اين‌ رشته‌

ممكن‌ است‌ بسياري‌ از داوطلبان‌ كنكور گمان كنند كه‌ رشته حسابداري‌ همانند رشته‌ رياضي‌ است‌ و دانشجو در طي‌ دوران‌ تحصيل‌ مدام‌ با فرمولهاي‌ رياضي‌ سر و كار دارد. حال‌ آن‌ كه‌ موضوع‌ رشته‌ حسابداري‌ كاملاً متفاوت‌ با رشته‌هاي‌ رياضي‌ است‌ و از جمله‌ رشته‌هاي‌ مرتبط‌ با علوم‌ اقتصادي‌ به‌ شمار مي‌آيد.  عامل‌ موفقيت‌ دانشجو در رشته حسابداري‌ علاقه دانشجو به‌ امور مالي‌ و تجزيه‌ و تحليلهاي‌ آن‌ است‌. هر چند دانش‌ بالاي‌ رياضي‌ مي‌تواند به‌ درك‌ سريعتر برخي‌ از مفاهيم‌ حسابداري‌ كمك‌ نمايد، اما يك‌ شرط‌ اصلي‌ نيست‌، بلكه‌ داشتن‌ اطلاعاتي‌ مناسب‌ و عمومي‌ در مورد رياضيات‌ مي‌تواند مطلوب‌ باشد.

فرصت های شغلی 

فارغ‌ التحصيلان‌ اين‌ رشته‌ پس‌ از اتمام‌ تحصيل‌ مي‌توانند در سطوح‌ مختلف‌ و شاخه‌هاي‌ متفاوت‌ عهده‌ دار انجام‌ امور مالي‌ گردند كه‌ شرح‌ آن‌ چنين‌ است‌:

حسابداري‌، حسابداري‌ مالي‌، حسابداري‌ صنعتي‌، حسابداري‌ دولتي‌، حسابداري‌ مالياتي‌، حسابداري‌ بيمه‌، حسابداري‌ بانكها

 

نظر شما

captcha