کارشناسی پیوسته
کد : ۸۹۵

رشته زیست شناسی جانوری یا جانورشناسی یکی از شاخه‌های زیست شناسی است که در مورد نحوه زندگی، عملکرد و تولید مثل جانوران مطالعه می‌کند

زیست شناسی جانوری تمام جنبه‌های علمی در مورد شناخت جانوران مانند رشد و تکامل جنین‌های جانوری، روندهای تکاملی، رفتار، توزیع اکولوژیکی و طبقه‌بندی و تاکسونومی جانوران را در بر می‌گیرد. جانورشناسی خود به بخش‌های مختلفی تقسیم می‌شود، چرا که راه‌ها و روش‌های متنوعی برای مطالعه جانوران وجود دارند. علاوه بر این، زیست شناسی جانوری براساس نوع جانوری که مورد مطالعه قرار می‌دهد نیز در شاخه‌های مختلفی طبقه‌بندی می‌شود.

نظر شما

captcha