اطلاعیه ها
کد : ۱۰۶۶
به نام خدا
به اطلاع می‌رساند کلیه دانشجویان اتباع که فاقد گذرنامه الکترونیکی قانونی می‌باشند، صرفا تا شهریور ماه و قبل از شروع انتخاب واحد (5 شهریور ماه) نسبت به تهیه گذرنامه و ارائه به دانشگاه فرصت دارند؛ درغیر این صورت ثبت نام کامل نبوده و طبق شیوه نامه مجوز ادامه تحصیل لغو می‌گردد. درضمن این دانشجویان موظفند سریعا جهت امضای تعهدنامه مبنی بر انجام این موضوع به دانشگاه مراجعه نمایند و مسولیت عدم پاسخگویی و عدم مراجعه دانشجو در این خصوص برعهده دانشجو می‌باشد.
 
باتشکر
 امور دانشجویی

نظر شما

captcha