اطلاعیه ها
کد : ۱۰۹۰
جهت عضویت در انجمن های علمی  و کانون های هنری و ورزشی و همچنین ثبت نام کاندیداتوری انجمن های علمی به دفتر امورفرهنگی دانشجویی مراجعه نمایید.
 انجمن های علمی دانشجویی :مشاوره و روانشناسی، حقوق ،حسابداری ،مدیریت، مهندسی کامپیوتر،زیست شناسی
کانون ها: کانون شعر و ادب ،کانون ورزش ،کانون قرآن عترت
مهلت اعلام کاندیداتوری اعضای اصلی انجمن علمی دانشجویی تاتاریخ 1402/9/2می باشد.
جهت اطلاعات بیشتر    09223994145
                      
????آدرس کانال رسمی اطلاع رسانی فرهنگی دانشجویی موسسه آموزش عالی فاطمیه (س) شیراز

نظر شما

captcha