اطلاعیه ها
کد : ۵۵۵

قابل توجه کلیه دانشجویان در تمامی مقاطع و رشته ها:
مهلت حذف نهایی (حذف تکدرس) نیمسال دوم ١۴٠٠-١٣٩٩ روزهای شنبه و یکشنبه مورخ ١ و ٢ خرداد ماه می‌باشد (که دانشجو جهت حذف می‌بایست در صورت امکان بصورت حضوری و در غیر اینصورت عکس درخواست کتبی همراه با امضا خود را به شماره ٠٩٠۵٩٨٧۴١٨٠ ارسال نمایید) تا درخواست بررسی شود.
بعد از این تاریخ تحت هیچ شرایطی درس حذف نمی‌گردد و دانشجو موظف است در جلسه امتحان شرکت کند، در غیر اینصورت نمره درس صفر منظور می‌گردد.
واحد آموزش

نظر شما

captcha